Searched refs:vni (Results 1 - 25 of 90) sorted by relevance

1234

/vpp/src/vnet/lisp-gpe/
H A Dlisp_gpe_tenant.h68 extern u32 lisp_gpe_tenant_find_or_create (u32 vni);
70 extern u32 lisp_gpe_tenant_l3_iface_add_or_lock (u32 vni, u32 vrf,
72 extern void lisp_gpe_tenant_l3_iface_unlock (u32 vni);
74 extern u32 lisp_gpe_tenant_l2_iface_add_or_lock (u32 vni, u32 vrf);
75 extern void lisp_gpe_tenant_l2_iface_unlock (u32 vni);
H A Dlisp_gpe_tenant.c29 lisp_gpe_tenant_find (u32 vni) argument
33 p = hash_get (lisp_gpe_tenant_db, vni);
42 lisp_gpe_tenant_find_or_create_i (u32 vni) argument
46 lt = lisp_gpe_tenant_find (vni);
53 lt->lt_vni = vni;
57 hash_set (lisp_gpe_tenant_db, vni, lt - lisp_gpe_tenant_pool);
67 lisp_gpe_tenant_find_or_create (u32 vni) argument
71 lt = lisp_gpe_tenant_find (vni);
75 lt = lisp_gpe_tenant_find_or_create_i (vni);
103 * @paran vni Th
110 lisp_gpe_tenant_l3_iface_add_or_lock(u32 vni, u32 table_id, u8 with_default_route) argument
139 lisp_gpe_tenant_l3_iface_unlock(u32 vni) argument
182 lisp_gpe_tenant_l2_iface_add_or_lock(u32 vni, u32 bd_id) argument
215 lisp_gpe_tenant_l2_iface_unlock(u32 vni) argument
[all...]
H A Dlisp_gpe_sub_interface.h39 u32 vni; member in struct:lisp_gpe_sub_interface_key_t_
55 * The interface's key inthe DB; rloc & vni;
88 u32 vni);
108 lisp_gpe_sub_interface_find_ip6 (const ip6_address_t * addr, u32 vni) argument
116 key.vni = vni;
132 lisp_gpe_sub_interface_find_ip4 (const ip4_address_t * addr, u32 vni) argument
139 key.vni = vni;
H A Dlisp_types_api.h22 int unformat_lisp_eid_api (gid_address_t * dst, u32 vni, const vl_api_eid_t * eid);
H A Dlisp_gpe_adjacency.h58 u32 vni; member in struct:lisp_gpe_adjacency_t_
103 u32 vni);
H A Dlisp_gpe_sub_interface.c48 lisp_gpe_sub_interface_db_find (const ip_address_t * lrloc, u32 vni) argument
56 key.vni = vni;
123 u32 overlay_table_id, u32 vni)
128 l3si = lisp_gpe_sub_interface_db_find (lrloc, vni);
138 lisp_gpe_tenant_l3_iface_add_or_lock (vni, overlay_table_id,
159 l3s->key->vni = vni;
203 lisp_gpe_tenant_l3_iface_unlock (l3s->key->vni);
229 s = format (s, "%=8d", l3s->key->vni);
122 lisp_gpe_sub_interface_find_or_create_and_lock(const ip_address_t * lrloc, u32 overlay_table_id, u32 vni) argument
[all...]
/vpp/test/
H A Dvpp_vxlan_tunnel.py8 def find_vxlan_tunnel(test, src, dst, vni):
13 t.vni == vni:
23 def __init__(self, test, src, dst, vni, mcast_itf=None,
31 self.vni = vni
43 is_add=1, src_address=self.src, dst_address=self.dst, vni=self.vni,
52 is_add=0, src_address=self.src, dst_address=self.dst, vni=self.vni,
[all...]
H A Dvpp_vxlan_gbp_tunnel.py9 def find_vxlan_gbp_tunnel(test, src, dst, vni):
14 t.tunnel.vni == vni:
24 def __init__(self, test, src, dst, vni, mcast_itf=None, mode=None,
30 self.vni = vni
51 'vni': self.vni,
69 'vni': self.vni,
[all...]
H A Dtest_geneve.py25 def encapsulate(self, pkt, vni):
34 GENEVE(vni=vni) /
41 def encap_mcast(self, pkt, src_ip, src_mac, vni):
49 GENEVE(vni=vni) /
62 def check_encapsulation(self, pkt, vni, local_only=False, mcast_pkt=False):
84 self.assertEqual(pkt[GENEVE].vni, vni)
87 def create_geneve_flood_test_bd(cls, vni, n_ucast_tunnel
[all...]
H A Dtest_vxlan.py27 def encapsulate(self, pkt, vni):
35 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
42 def encap_mcast(self, pkt, src_ip, src_mac, vni):
50 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
63 def check_encapsulation(self, pkt, vni, local_only=False, mcast_pkt=False):
86 self.assertEqual(pkt[VXLAN].vni, vni)
89 def create_vxlan_flood_test_bd(cls, vni, n_ucast_tunnel
[all...]
H A Dtest_vxlan_gpe.py28 def encapsulate(self, pkt, vni):
36 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
43 def encap_mcast(self, pkt, src_ip, src_mac, vni):
51 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
64 def check_encapsulation(self, pkt, vni, local_only=False, mcast_pkt=False):
86 self.assertEqual(pkt[VXLAN].vni, vni)
89 def create_vxlan_gpe_flood_test_bd(cls, vni, n_ucast_tunnel
[all...]
H A Dtest_vxlan6.py26 def encapsulate(self, pkt, vni):
34 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
43 def encap_mcast(self, pkt, src_ip, src_mac, vni):
51 VXLAN(vni=vni, flags=self.flags) /
64 def check_encapsulation(self, pkt, vni, local_only=False, mcast_pkt=False):
87 self.assertEqual(pkt[VXLAN].vni, vni)
90 def create_vxlan_flood_test_bd(cls, vni, n_ucast_tunnel
[all...]
H A Dlisp.py172 def __init__(self, test, eid, vni=0, priority=1, weight=1):
177 self._vni = vni
184 def vni(self): member in class:VppLispMapping
201 eid_set=1, vni=self._vni, eid=self._eid.packed)
209 self.vni, self.eid.address, self.priority, self.weight)
214 def __init__(self, test, eid, ls_name, vni=0, priority=1, weight=1,
216 super(VppLocalMapping, self).__init__(test, eid, vni, priority, weight)
235 vni=self._vni, key=self._key.packed)
241 vni=self._vni, is_add=0)
261 def __init__(self, test, eid, rlocs=None, vni
312 def vni(self): member in class:VppLispAdjacency
[all...]
/vpp/src/vnet/vxlan/
H A Dvxlan_packet.h65 vnet_set_vni_and_flags (vxlan_header_t * h, u32 vni) argument
67 h->vni_reserved = clib_host_to_net_u32 (vni << 8);
/vpp/src/scripts/vnet/rightpeer/
H A Drightpeer-l3vxlan.conf8 vxlan tunnel src 6.0.3.3 peer 6.0.3.1 vni 123 adj 6.0.2.0/24
H A Drightpeer-vxlan.conf15 vxlan tunnel src 6.0.3.3 peer 6.0.3.1 peer 6.0.3.5 vni 123
16 vxlan l2 GigabitEthernet2/4/0 vni 123
/vpp/src/vnet/lisp-cp/
H A Dlisp_types_api.h22 int unformat_lisp_eid_api (gid_address_t * dst, u32 vni, const vl_api_eid_t * eid);
H A Dgid_dictionary.c30 static u32 ip4_lookup (gid_ip4_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key);
32 static u32 ip6_lookup (gid_ip6_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key);
58 gid_dict_foreach_ip4_subprefix (gid_dictionary_t * db, u32 vni, argument
66 sfi = ip4_lookup (&db->dst_ip4_table, vni, dst);
102 gid_dict_foreach_ip6_subprefix (gid_dictionary_t * db, u32 vni, argument
110 sfi = ip6_lookup (&db->dst_ip6_table, vni, dst);
154 make_mac_sd_key (BVT (clib_bihash_kv) * kv, u32 vni, u8 src_mac[6],
157 kv->key[0] = (u64) vni;
163 mac_sd_lookup (gid_mac_table_t * db, u32 vni, u8 * dst, u8 * src) argument
168 make_mac_sd_key (&kv, vni, sr
187 ip4_lookup_exact_match(gid_ip4_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key) argument
208 ip4_lookup(gid_ip4_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key) argument
240 ip6_lookup_exact_match(gid_ip6_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key) argument
260 ip6_lookup(gid_ip6_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * key) argument
291 ip_sd_lookup(gid_dictionary_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * dst, ip_prefix_t * src) argument
384 nsh_lookup(gid_nsh_table_t * db, u32 vni, u32 spi, u8 si) argument
502 add_del_ip4_key(gid_ip4_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * pref, u32 val, u8 is_add) argument
600 add_del_sd_ip4_key(gid_dictionary_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * dst_pref, ip_prefix_t * src_pref, u32 val, u8 is_add) argument
684 add_del_ip6_key(gid_ip6_table_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * pref, u32 val, u8 is_add) argument
740 add_del_mac(gid_mac_table_t * db, u32 vni, u8 * dst_mac, u8 * src_mac, u32 val, u8 is_add) argument
813 add_del_sd_ip6_key(gid_dictionary_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * dst_pref, ip_prefix_t * src_pref, u32 val, u8 is_add) argument
884 add_del_ip(gid_dictionary_t * db, u32 vni, ip_prefix_t * dst_key, ip_prefix_t * src_key, u32 value, u8 is_add) argument
904 add_del_sd(gid_dictionary_t * db, u32 vni, source_dest_t * key, u32 value, u8 is_add) argument
953 add_del_nsh(gid_nsh_table_t * db, u32 vni, u32 spi, u8 si, u32 value, u8 is_add) argument
[all...]
/vpp/src/scripts/vnet/leftpeer/
H A Dleftpeer-vxlan.conf15 vxlan tunnel src 6.0.3.1 peer 6.0.3.3 peer 6.0.3.5 vni 123
16 vxlan l2 GigabitEthernet2/2/0 vni 123
H A Dleftpeer-l3vxlan.conf11 vxlan tunnel src 6.0.3.1 peer 6.0.3.3 vni 123 adj 6.0.4.4/24
/vpp/extras/vom/vom/
H A Dgbp_vxlan_cmds.cpp24 uint32_t vni,
29 , m_vni(vni)
42 payload.tunnel.vni = m_vni;
64 s << "gbp-vxlan-create: " << m_hw_item.to_string() << " vni:" << m_vni
70 delete_cmd::delete_cmd(HW::item<handle_t>& item, uint32_t vni) argument
72 , m_vni(vni)
82 payload.vni = m_vni;
97 s << "gbp-vxlan-delete: " << m_hw_item.to_string() << " vni:" << m_vni;
21 create_cmd(HW::item<handle_t>& item, const std::string& name, const boost::asio::ip::address_v4& src, uint32_t vni, bool is_l2, uint32_t bd_rd) argument
H A Dvxlan_tunnel.hpp50 uint32_t vni);
75 uint32_t vni; member in struct:VOM::vxlan_tunnel::endpoint_t
99 uint32_t vni,
103 uint32_t vni,
108 uint32_t vni,
251 uint32_t vni);
H A Dgbp_vxlan.hpp41 gbp_vxlan(uint32_t vni,
44 gbp_vxlan(uint32_t vni,
178 static std::string mk_name(uint32_t vni);
H A Dvxlan_tunnel.cpp40 uint32_t vni)
43 , vni(vni)
49 , vni(0)
55 return ((src == other.src) && (dst == other.dst) && (vni == other.vni));
64 << "src:" << src.to_string() << " dst:" << dst.to_string() << " vni:" << vni
74 uint32_t vni)
79 << ":" << vni; local
38 endpoint_t(const boost::asio::ip::address& src, const boost::asio::ip::address& dst, uint32_t vni) argument
71 mk_name(const boost::asio::ip::address& src, const boost::asio::ip::address& dst, const mode_t& mode, uint32_t vni) argument
84 vxlan_tunnel(const boost::asio::ip::address& src, const boost::asio::ip::address& dst, uint32_t vni, const mode_t& mode) argument
98 vxlan_tunnel(const boost::asio::ip::address& src, const boost::asio::ip::address& dst, uint32_t vni, const interface& mcast_itf, const mode_t& mode) argument
113 vxlan_tunnel(const boost::asio::ip::address& src, const boost::asio::ip::address& dst, uint32_t vni, const route_domain& rd, const mode_t& mode) argument
[all...]
/vpp/src/vnet/geneve/
H A Dgeneve.h53 * Key fields: ip source and geneve vni on incoming GENEVE packet
61 u32 vni; /* shifted left 8 bits */
70 * Key fields: ip source and geneve vni on incoming GENEVE packet
74 u32 vni; /* shifted left 8 bits */
80 u32 vni; member in struct:__anon16
95 u32 vni; member in struct:__anon17
166 uword *geneve4_tunnel_by_key; /* keyed on ipv4.remote + vni */
167 uword *geneve6_tunnel_by_key; /* keyed on ipv6.remote + vni */
207 u32 vni; member in struct:__anon21

Completed in 16 milliseconds

1234