1309fc82fSVanessa Rene Valderrama---
2309fc82fSVanessa Rene Valderramaproject: 'tldk'
3309fc82fSVanessa Rene Valderramaproject_creation_date: '2016-05-19'
4309fc82fSVanessa Rene Valderramaproject_category: ''
5309fc82fSVanessa Rene Valderramalifecycle_state: 'Incubation'
6309fc82fSVanessa Rene Valderramaproject_lead: &tldk_ptl
796c61c9aSVanessa Rene Valderrama  name: 'Konstantin Ananyev'
896c61c9aSVanessa Rene Valderrama  email: 'konstantin.ananyev@intel.com'
996c61c9aSVanessa Rene Valderrama  id: 'konstantin_ananyev'
1096c61c9aSVanessa Rene Valderrama  company: 'intel'
1196c61c9aSVanessa Rene Valderrama  timezone: 'Atlantis/Shangri-la'
12309fc82fSVanessa Rene Valderramaprimary_contact: *tldk_ptl
13309fc82fSVanessa Rene Valderramaissue_tracking:
14309fc82fSVanessa Rene Valderrama  type: 'jira'
15309fc82fSVanessa Rene Valderrama  url: 'https://jira.fd.io/browse/TLDK'
16309fc82fSVanessa Rene Valderrama  key: 'TLDK'
17309fc82fSVanessa Rene Valderramamailing_list:
18309fc82fSVanessa Rene Valderrama  type: 'groups.io'
19309fc82fSVanessa Rene Valderrama  url: 'https://lists.fd.io/g/tldk-dev'
20309fc82fSVanessa Rene Valderrama  tag: '<[sub-project_name]>'
21309fc82fSVanessa Rene Valderramarealtime_discussion:
22309fc82fSVanessa Rene Valderrama  type: 'irc'
23309fc82fSVanessa Rene Valderrama  server: 'freenode'
24309fc82fSVanessa Rene Valderrama  channel: 'fdio-tldk'
25309fc82fSVanessa Rene Valderramameetings:
2696c61c9aSVanessa Rene Valderrama  - type: ''
27309fc82fSVanessa Rene Valderrama   agenda: ''
28309fc82fSVanessa Rene Valderrama   url: 'https://wiki.fd.io/view/TLDK/Meeting'
2996c61c9aSVanessa Rene Valderrama   server: ''
3096c61c9aSVanessa Rene Valderrama   channel: ''
3196c61c9aSVanessa Rene Valderrama   repeats: ''
3296c61c9aSVanessa Rene Valderrama   time: ''
33309fc82fSVanessa Rene Valderramarepositories:
34309fc82fSVanessa Rene Valderrama  - 'tldk'
35309fc82fSVanessa Rene Valderramacommitters:
36309fc82fSVanessa Rene Valderrama  - <<: *tldk_ptl
37309fc82fSVanessa Rene Valderrama  - name: 'Mohammad Abdul Awal'
38309fc82fSVanessa Rene Valderrama   company: 'gmail'
39309fc82fSVanessa Rene Valderrama   email: 'abdulawal@gmail.com'
40309fc82fSVanessa Rene Valderrama   id: 'abdulawal'
41309fc82fSVanessa Rene Valderrama   timezone: 'Atlantis/Shangri-la'
42309fc82fSVanessa Rene Valderrama  - name: 'Ed Warnicke'
43309fc82fSVanessa Rene Valderrama   company: 'gmail'
44309fc82fSVanessa Rene Valderrama   email: 'hagbard@gmail.com'
45309fc82fSVanessa Rene Valderrama   id: 'hagbard'
46309fc82fSVanessa Rene Valderrama   timezone: 'Atlantis/Shangri-la'
47309fc82fSVanessa Rene Valderrama  - name: 'Keith Wiles'
48309fc82fSVanessa Rene Valderrama   company: 'intel'
49309fc82fSVanessa Rene Valderrama   email: 'keith.wiles@intel.com'
50309fc82fSVanessa Rene Valderrama   id: 'keithwiles'
51309fc82fSVanessa Rene Valderrama   timezone: 'Atlantis/Shangri-la'
52309fc82fSVanessa Rene Valderramatsc:
5396c61c9aSVanessa Rene Valderrama  approval: 'https://wiki.fd.io/view/TSC/Meeting_Minutes'
54309fc82fSVanessa Rene Valderrama  changes:
5596c61c9aSVanessa Rene Valderrama    - type: ''
56309fc82fSVanessa Rene Valderrama     name: ''
57309fc82fSVanessa Rene Valderrama     link: ''
58