1e18a033bSKonstantin Ananyev
2e18a033bSKonstantin Ananyev/*
3e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Igor Sysoev
4e18a033bSKonstantin Ananyev * Copyright (C) Nginx, Inc.
5e18a033bSKonstantin Ananyev */
6e18a033bSKonstantin Ananyev
7e18a033bSKonstantin Ananyev
8e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_config.h>
9e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_core.h>
10e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_event.h>
11e18a033bSKonstantin Ananyev#include <ngx_mail.h>
12e18a033bSKonstantin Ananyev
13e18a033bSKonstantin Ananyev
14e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *ngx_mail_core_create_main_conf(ngx_conf_t *cf);
15e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *ngx_mail_core_create_srv_conf(ngx_conf_t *cf);
16e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_merge_srv_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent,
17e18a033bSKonstantin Ananyev  void *child);
18e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_server(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
19e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
20e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_listen(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
21e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
22e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_protocol(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
23e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
24e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_error_log(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
25e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
26e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *ngx_mail_core_resolver(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
27e18a033bSKonstantin Ananyev  void *conf);
28e18a033bSKonstantin Ananyev
29e18a033bSKonstantin Ananyev
30e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_command_t ngx_mail_core_commands[] = {
31e18a033bSKonstantin Ananyev
32e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("server"),
33e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_CONF_BLOCK|NGX_CONF_NOARGS,
34e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_mail_core_server,
35e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
36e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
37e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
38e18a033bSKonstantin Ananyev
39e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("listen"),
40e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_1MORE,
41e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_mail_core_listen,
42e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
43e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
44e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
45e18a033bSKonstantin Ananyev
46e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("protocol"),
47e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
48e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_mail_core_protocol,
49e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
50e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
51e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
52e18a033bSKonstantin Ananyev
53e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("timeout"),
54e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
55e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_conf_set_msec_slot,
56e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
57e18a033bSKonstantin Ananyev   offsetof(ngx_mail_core_srv_conf_t, timeout),
58e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
59e18a033bSKonstantin Ananyev
60e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("server_name"),
61e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
62e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_conf_set_str_slot,
63e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
64e18a033bSKonstantin Ananyev   offsetof(ngx_mail_core_srv_conf_t, server_name),
65e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
66e18a033bSKonstantin Ananyev
67e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("error_log"),
68e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_1MORE,
69e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_mail_core_error_log,
70e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
71e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
72e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
73e18a033bSKonstantin Ananyev
74e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("resolver"),
75e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_1MORE,
76e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_mail_core_resolver,
77e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
78e18a033bSKonstantin Ananyev   0,
79e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
80e18a033bSKonstantin Ananyev
81e18a033bSKonstantin Ananyev  { ngx_string("resolver_timeout"),
82e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_MAIN_CONF|NGX_MAIL_SRV_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
83e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_conf_set_msec_slot,
84e18a033bSKonstantin Ananyev   NGX_MAIL_SRV_CONF_OFFSET,
85e18a033bSKonstantin Ananyev   offsetof(ngx_mail_core_srv_conf_t, resolver_timeout),
86e18a033bSKonstantin Ananyev   NULL },
87e18a033bSKonstantin Ananyev
88e18a033bSKonstantin Ananyev   ngx_null_command
89e18a033bSKonstantin Ananyev};
90e18a033bSKonstantin Ananyev
91e18a033bSKonstantin Ananyev
92e18a033bSKonstantin Ananyevstatic ngx_mail_module_t ngx_mail_core_module_ctx = {
93e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* protocol */
94e18a033bSKonstantin Ananyev
95e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_create_main_conf,    /* create main configuration */
96e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init main configuration */
97e18a033bSKonstantin Ananyev
98e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_create_srv_conf,     /* create server configuration */
99e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_merge_srv_conf      /* merge server configuration */
100e18a033bSKonstantin Ananyev};
101e18a033bSKonstantin Ananyev
102e18a033bSKonstantin Ananyev
103e18a033bSKonstantin Ananyevngx_module_t ngx_mail_core_module = {
104e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1,
105e18a033bSKonstantin Ananyev  &ngx_mail_core_module_ctx,       /* module context */
106e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_commands,        /* module directives */
107e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MAIL_MODULE,            /* module type */
108e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init master */
109e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init module */
110e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init process */
111e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* init thread */
112e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit thread */
113e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit process */
114e18a033bSKonstantin Ananyev  NULL,                 /* exit master */
115e18a033bSKonstantin Ananyev  NGX_MODULE_V1_PADDING
116e18a033bSKonstantin Ananyev};
117e18a033bSKonstantin Ananyev
118e18a033bSKonstantin Ananyev
119e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *
120e18a033bSKonstantin Ananyevngx_mail_core_create_main_conf(ngx_conf_t *cf)
121e18a033bSKonstantin Ananyev{
122e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_main_conf_t *cmcf;
123e18a033bSKonstantin Ananyev
124e18a033bSKonstantin Ananyev  cmcf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_mail_core_main_conf_t));
125e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cmcf == NULL) {
126e18a033bSKonstantin Ananyev    return NULL;
127e18a033bSKonstantin Ananyev  }
128e18a033bSKonstantin Ananyev
129e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->servers, cf->pool, 4,
130e18a033bSKonstantin Ananyev            sizeof(ngx_mail_core_srv_conf_t *))
131e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
132e18a033bSKonstantin Ananyev  {
133e18a033bSKonstantin Ananyev    return NULL;
134e18a033bSKonstantin Ananyev  }
135e18a033bSKonstantin Ananyev
136e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_array_init(&cmcf->listen, cf->pool, 4, sizeof(ngx_mail_listen_t))
137e18a033bSKonstantin Ananyev    != NGX_OK)
138e18a033bSKonstantin Ananyev  {
139e18a033bSKonstantin Ananyev    return NULL;
140e18a033bSKonstantin Ananyev  }
141e18a033bSKonstantin Ananyev
142e18a033bSKonstantin Ananyev  return cmcf;
143e18a033bSKonstantin Ananyev}
144e18a033bSKonstantin Ananyev
145e18a033bSKonstantin Ananyev
146e18a033bSKonstantin Ananyevstatic void *
147e18a033bSKonstantin Ananyevngx_mail_core_create_srv_conf(ngx_conf_t *cf)
148e18a033bSKonstantin Ananyev{
149e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_srv_conf_t *cscf;
150e18a033bSKonstantin Ananyev
151e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_mail_core_srv_conf_t));
152e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cscf == NULL) {
153e18a033bSKonstantin Ananyev    return NULL;
154e18a033bSKonstantin Ananyev  }
155e18a033bSKonstantin Ananyev
156e18a033bSKonstantin Ananyev  /*
157e18a033bSKonstantin Ananyev   * set by ngx_pcalloc():
158e18a033bSKonstantin Ananyev   *
159e18a033bSKonstantin Ananyev   *   cscf->protocol = NULL;
160e18a033bSKonstantin Ananyev   *   cscf->error_log = NULL;
161e18a033bSKonstantin Ananyev   */
162e18a033bSKonstantin Ananyev
163e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->timeout = NGX_CONF_UNSET_MSEC;
164e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->resolver_timeout = NGX_CONF_UNSET_MSEC;
165e18a033bSKonstantin Ananyev
166e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->resolver = NGX_CONF_UNSET_PTR;
167e18a033bSKonstantin Ananyev
168e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->file_name = cf->conf_file->file.name.data;
169e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->line = cf->conf_file->line;
170e18a033bSKonstantin Ananyev
171e18a033bSKonstantin Ananyev  return cscf;
172e18a033bSKonstantin Ananyev}
173e18a033bSKonstantin Ananyev
174e18a033bSKonstantin Ananyev
175e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
176e18a033bSKonstantin Ananyevngx_mail_core_merge_srv_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child)
177e18a033bSKonstantin Ananyev{
178e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_srv_conf_t *prev = parent;
179e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_srv_conf_t *conf = child;
180e18a033bSKonstantin Ananyev
181e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_merge_msec_value(conf->timeout, prev->timeout, 60000);
182e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_merge_msec_value(conf->resolver_timeout, prev->resolver_timeout,
183e18a033bSKonstantin Ananyev               30000);
184e18a033bSKonstantin Ananyev
185e18a033bSKonstantin Ananyev
186e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_merge_str_value(conf->server_name, prev->server_name, "");
187e18a033bSKonstantin Ananyev
188e18a033bSKonstantin Ananyev  if (conf->server_name.len == 0) {
189e18a033bSKonstantin Ananyev    conf->server_name = cf->cycle->hostname;
190e18a033bSKonstantin Ananyev  }
191e18a033bSKonstantin Ananyev
192e18a033bSKonstantin Ananyev  if (conf->protocol == NULL) {
193e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf->log, 0,
194e18a033bSKonstantin Ananyev           "unknown mail protocol for server in %s:%ui",
195e18a033bSKonstantin Ananyev           conf->file_name, conf->line);
196e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
197e18a033bSKonstantin Ananyev  }
198e18a033bSKonstantin Ananyev
199e18a033bSKonstantin Ananyev  if (conf->error_log == NULL) {
200e18a033bSKonstantin Ananyev    if (prev->error_log) {
201e18a033bSKonstantin Ananyev      conf->error_log = prev->error_log;
202e18a033bSKonstantin Ananyev    } else {
203e18a033bSKonstantin Ananyev      conf->error_log = &cf->cycle->new_log;
204e18a033bSKonstantin Ananyev    }
205e18a033bSKonstantin Ananyev  }
206e18a033bSKonstantin Ananyev
207e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_merge_ptr_value(conf->resolver, prev->resolver, NULL);
208e18a033bSKonstantin Ananyev
209e18a033bSKonstantin Ananyev  return NGX_CONF_OK;
210e18a033bSKonstantin Ananyev}
211e18a033bSKonstantin Ananyev
212e18a033bSKonstantin Ananyev
213e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
214e18a033bSKonstantin Ananyevngx_mail_core_server(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
215e18a033bSKonstantin Ananyev{
216e18a033bSKonstantin Ananyev  char            *rv;
217e18a033bSKonstantin Ananyev  void            *mconf;
218e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t         m;
219e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_conf_t         pcf;
220e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_module_t     *module;
221e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_conf_ctx_t    *ctx, *mail_ctx;
222e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_srv_conf_t  *cscf, **cscfp;
223e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_main_conf_t *cmcf;
224e18a033bSKonstantin Ananyev
225e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_mail_conf_ctx_t));
226e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx == NULL) {
227e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
228e18a033bSKonstantin Ananyev  }
229e18a033bSKonstantin Ananyev
230e18a033bSKonstantin Ananyev  mail_ctx = cf->ctx;
231e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->main_conf = mail_ctx->main_conf;
232e18a033bSKonstantin Ananyev
233e18a033bSKonstantin Ananyev  /* the server{}'s srv_conf */
234e18a033bSKonstantin Ananyev
235e18a033bSKonstantin Ananyev  ctx->srv_conf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(void *) * ngx_mail_max_module);
236e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ctx->srv_conf == NULL) {
237e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
238e18a033bSKonstantin Ananyev  }
239e18a033bSKonstantin Ananyev
240e18a033bSKonstantin Ananyev  for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
241e18a033bSKonstantin Ananyev    if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_MAIL_MODULE) {
242e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
243e18a033bSKonstantin Ananyev    }
244e18a033bSKonstantin Ananyev
245e18a033bSKonstantin Ananyev    module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
246e18a033bSKonstantin Ananyev
247e18a033bSKonstantin Ananyev    if (module->create_srv_conf) {
248e18a033bSKonstantin Ananyev      mconf = module->create_srv_conf(cf);
249e18a033bSKonstantin Ananyev      if (mconf == NULL) {
250e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
251e18a033bSKonstantin Ananyev      }
252e18a033bSKonstantin Ananyev
253e18a033bSKonstantin Ananyev      ctx->srv_conf[cf->cycle->modules[m]->ctx_index] = mconf;
254e18a033bSKonstantin Ananyev    }
255e18a033bSKonstantin Ananyev  }
256e18a033bSKonstantin Ananyev
257e18a033bSKonstantin Ananyev  /* the server configuration context */
258e18a033bSKonstantin Ananyev
259e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf = ctx->srv_conf[ngx_mail_core_module.ctx_index];
260e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->ctx = ctx;
261e18a033bSKonstantin Ananyev
262e18a033bSKonstantin Ananyev  cmcf = ctx->main_conf[ngx_mail_core_module.ctx_index];
263e18a033bSKonstantin Ananyev
264e18a033bSKonstantin Ananyev  cscfp = ngx_array_push(&cmcf->servers);
265e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cscfp == NULL) {
266e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
267e18a033bSKonstantin Ananyev  }
268e18a033bSKonstantin Ananyev
269e18a033bSKonstantin Ananyev  *cscfp = cscf;
270e18a033bSKonstantin Ananyev
271e18a033bSKonstantin Ananyev
272e18a033bSKonstantin Ananyev  /* parse inside server{} */
273e18a033bSKonstantin Ananyev
274e18a033bSKonstantin Ananyev  pcf = *cf;
275e18a033bSKonstantin Ananyev  cf->ctx = ctx;
276e18a033bSKonstantin Ananyev  cf->cmd_type = NGX_MAIL_SRV_CONF;
277e18a033bSKonstantin Ananyev
278e18a033bSKonstantin Ananyev  rv = ngx_conf_parse(cf, NULL);
279e18a033bSKonstantin Ananyev
280e18a033bSKonstantin Ananyev  *cf = pcf;
281e18a033bSKonstantin Ananyev
282e18a033bSKonstantin Ananyev  if (rv == NGX_CONF_OK && !cscf->listen) {
283e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf->log, 0,
284e18a033bSKonstantin Ananyev           "no \"listen\" is defined for server in %s:%ui",
285e18a033bSKonstantin Ananyev           cscf->file_name, cscf->line);
286e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
287e18a033bSKonstantin Ananyev  }
288e18a033bSKonstantin Ananyev
289e18a033bSKonstantin Ananyev  return rv;
290e18a033bSKonstantin Ananyev}
291e18a033bSKonstantin Ananyev
292e18a033bSKonstantin Ananyev
293e18a033bSKonstantin Ananyevstatic char *
294e18a033bSKonstantin Ananyevngx_mail_core_listen(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
295e18a033bSKonstantin Ananyev{
296e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_srv_conf_t *cscf = conf;
297e18a033bSKonstantin Ananyev
298e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_str_t         *value;
299e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_url_t          u;
300e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_uint_t         i, m;
301e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_listen_t     *ls;
302e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_module_t     *module;
303e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_mail_core_main_conf_t *cmcf;
304e18a033bSKonstantin Ananyev
305e18a033bSKonstantin Ananyev  cscf->listen = 1;
306e18a033bSKonstantin Ananyev
307e18a033bSKonstantin Ananyev  value = cf->args->elts;
308e18a033bSKonstantin Ananyev
309e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_memzero(&u, sizeof(ngx_url_t));
310e18a033bSKonstantin Ananyev
311e18a033bSKonstantin Ananyev  u.url = value[1];
312e18a033bSKonstantin Ananyev  u.listen = 1;
313e18a033bSKonstantin Ananyev
314e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ngx_parse_url(cf->pool, &u) != NGX_OK) {
315e18a033bSKonstantin Ananyev    if (u.err) {
316e18a033bSKonstantin Ananyev      ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
317e18a033bSKonstantin Ananyev                "%s in \"%V\" of the \"listen\" directive",
318e18a033bSKonstantin Ananyev                u.err, &u.url);
319e18a033bSKonstantin Ananyev    }
320e18a033bSKonstantin Ananyev
321e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
322e18a033bSKonstantin Ananyev  }
323e18a033bSKonstantin Ananyev
324e18a033bSKonstantin Ananyev  cmcf = ngx_mail_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_mail_core_module);
325e18a033bSKonstantin Ananyev
326e18a033bSKonstantin Ananyev  ls = cmcf->listen.elts;
327e18a033bSKonstantin Ananyev
328e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 0; i < cmcf->listen.nelts; i++) {
329e18a033bSKonstantin Ananyev
330e18a033bSKonstantin Ananyev    if (ngx_cmp_sockaddr(&ls[i].sockaddr.sockaddr, ls[i].socklen,
331e18a033bSKonstantin Ananyev               (struct sockaddr *) &u.sockaddr, u.socklen, 1)
332e18a033bSKonstantin Ananyev      != NGX_OK)
333e18a033bSKonstantin Ananyev    {
334e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
335e18a033bSKonstantin Ananyev    }
336e18a033bSKonstantin Ananyev
337e18a033bSKonstantin Ananyev    ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
338e18a033bSKonstantin Ananyev              "duplicate \"%V\" address and port pair", &u.url);
339e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
340e18a033bSKonstantin Ananyev  }
341e18a033bSKonstantin Ananyev
342e18a033bSKonstantin Ananyev  ls = ngx_array_push(&cmcf->listen);
343e18a033bSKonstantin Ananyev  if (ls == NULL) {
344e18a033bSKonstantin Ananyev    return NGX_CONF_ERROR;
345e18a033bSKonstantin Ananyev  }
346e18a033bSKonstantin Ananyev
347e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_memzero(ls, sizeof(ngx_mail_listen_t));
348e18a033bSKonstantin Ananyev
349e18a033bSKonstantin Ananyev  ngx_memcpy(&ls->sockaddr.sockaddr, &u.sockaddr, u.socklen);
350e18a033bSKonstantin Ananyev
351e18a033bSKonstantin Ananyev  ls->socklen = u.socklen;
352e18a033bSKonstantin Ananyev  ls->backlog = NGX_LISTEN_BACKLOG;
353e18a033bSKonstantin Ananyev  ls->wildcard = u.wildcard;
354e18a033bSKonstantin Ananyev  ls->ctx = cf->ctx;
355e18a033bSKonstantin Ananyev
356e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6)
357e18a033bSKonstantin Ananyev  ls->ipv6only = 1;
358e18a033bSKonstantin Ananyev#endif
359e18a033bSKonstantin Ananyev
360e18a033bSKonstantin Ananyev  if (cscf->protocol == NULL) {
361e18a033bSKonstantin Ananyev    for (m = 0; cf->cycle->modules[m]; m++) {
362e18a033bSKonstantin Ananyev      if (cf->cycle->modules[m]->type != NGX_MAIL_MODULE) {
363e18a033bSKonstantin Ananyev        continue;
364e18a033bSKonstantin Ananyev      }
365e18a033bSKonstantin Ananyev
366e18a033bSKonstantin Ananyev      module = cf->cycle->modules[m]->ctx;
367e18a033bSKonstantin Ananyev
368e18a033bSKonstantin Ananyev      if (module->protocol == NULL) {
369e18a033bSKonstantin Ananyev        continue;
370e18a033bSKonstantin Ananyev      }
371e18a033bSKonstantin Ananyev
372e18a033bSKonstantin Ananyev      for (i = 0; module->protocol->port[i]; i++) {
373e18a033bSKonstantin Ananyev        if (module->protocol->port[i] == u.port) {
374e18a033bSKonstantin Ananyev          cscf->protocol = module->protocol;
375e18a033bSKonstantin Ananyev          break;
376e18a033bSKonstantin Ananyev        }
377e18a033bSKonstantin Ananyev      }
378e18a033bSKonstantin Ananyev    }
379e18a033bSKonstantin Ananyev  }
380e18a033bSKonstantin Ananyev
381e18a033bSKonstantin Ananyev  for (i = 2; i < cf->args->nelts; i++) {
382e18a033bSKonstantin Ananyev
383e18a033bSKonstantin Ananyev    if (ngx_strcmp(value[i].data, "bind") == 0) {
384e18a033bSKonstantin Ananyev      ls->bind = 1;
385e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
386e18a033bSKonstantin Ananyev    }
387e18a033bSKonstantin Ananyev
388e18a033bSKonstantin Ananyev    if (ngx_strncmp(value[i].data, "backlog=", 8) == 0) {
389e18a033bSKonstantin Ananyev      ls->backlog = ngx_atoi(value[i].data + 8, value[i].len - 8);
390e18a033bSKonstantin Ananyev      ls->bind = 1;
391e18a033bSKonstantin Ananyev
392e18a033bSKonstantin Ananyev      if (ls->backlog == NGX_ERROR || ls->backlog == 0) {
393e18a033bSKonstantin Ananyev        ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
394e18a033bSKonstantin Ananyev                  "invalid backlog \"%V\"", &value[i]);
395e18a033bSKonstantin Ananyev        return NGX_CONF_ERROR;
396e18a033bSKonstantin Ananyev      }
397e18a033bSKonstantin Ananyev
398e18a033bSKonstantin Ananyev      continue;
399e18a033bSKonstantin Ananyev    }
400e18a033bSKonstantin Ananyev
401e18a033bSKonstantin Ananyev    if (ngx_strncmp(value[i].data, "ipv6only=o", 10) == 0) {
402e18a033bSKonstantin Ananyev#if (NGX_HAVE_INET6 && defined IPV6_V6ONLY)
403e18a033bSKonstantin Ananyev      size_t len;
404e18a033bSKonstantin Ananyev      u_char buf[NGX_SOCKADDR_STRLEN];
405e18a033bSKonstantin Ananyev
406e18a033bSKonstantin Ananyev      if (ls->sockaddr.sockaddr.sa_family == AF_INET6) {
407e18a033bSKonstantin Ananyev
408e18a033bSKonstantin Ananyev        if (ngx_strcmp(&value[i].data[10], "n") == 0) {
409e18a033bSKonstantin Ananyev          ls->ipv6only = 1;
410e18a033bSKonstantin Ananyev
411e18a033bSKonstantin Ananyev        } else if (ngx_strcmp(&value[i].data[10], "ff") == 0) {
412e18a033bSKonstantin Ananyev          ls->ipv6only = 0;
413e18a033bSKonstantin Ananyev
414e18a033bSKonstantin Ananyev        } else {
415e18a033bSKonstantin Ananyev          ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, cf, 0,
416e18a033bSKonstantin Ananyev                    "invalid ipv6only flags \"%s\"",
417