1b2732e9dSimarom# coding: utf-8
2b2732e9dSimarom"""zmq constants"""
3b2732e9dSimarom
4b2732e9dSimaromfrom ._cffi import C, c_constant_names
5b2732e9dSimaromfrom zmq.utils.constant_names import all_names
6b2732e9dSimarom
7b2732e9dSimaromg = globals()
8b2732e9dSimaromfor cname in c_constant_names:
9b2732e9dSimarom  if cname.startswith("ZMQ_"):
10b2732e9dSimarom    name = cname[4:]
11b2732e9dSimarom  else:
12b2732e9dSimarom    name = cname
13b2732e9dSimarom  g[name] = getattr(C, cname)
14b2732e9dSimarom
15b2732e9dSimarom__all__ = all_names
16